СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, КРИБ изразява остро недоволство и сериозна загриженост за начина, по който за пореден път се променя този основен нормативен документ регламентиращ трудовото законодателство в страната. През последните години Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България многократно и…