СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

По повод предоставения ни проект за Национален план за разпределение на квоти (НПРК) за периода 2008–2012 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за пореден път изразява силната си тревога във връзка с общото намаление на емисиите на СО2 за България, тъй като това би довело до намаляване на конкурентоспособността на българската икономика.  По време…