В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ТРЯБВА ДА НАМАЛЯВАМЕ РАЗХОДИТЕ И ДА ПОДПОМАГАМЕ ИНВЕСТИЦИИТЕ

Позиция на КРИБ във връзка с решението на ДКЕВР за връщане на едномесечно отчитане в Западна България Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) счита, че не е оправдано в условията на глобална икономическа криза да се увеличават оперативните разходи на частна компания чрез налагане на административни решения от външни органи. ЧЕЗ, член на…