ОЦЕНКА НА КРИБ ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИЗАТА – май 2009

Данните за първото тримесечие на 2009 г. очертават затвърждаващо се влошаване на икономическата ситуация в страната. През м. април приключи мисията на МВФ в България, а в началото на м. май Европейската комисия публикува своите прогнози за развитието на страните от ЕС, включително България. Констатациите и на двете институции за състоянието на българската икономика и…