СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ФИСКАЛНА РАМКА И ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2013

Във връзка с проекта на Средносрочна финансова рамка и основни допускания за периода 2010-2013, изложени в доклада на Министерството на финансите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България има следното становище:  1.    КРИБ приветства факта, че за първи път от началото на кризата от правителството на България се възприема системен аналитично-програмен подход за изработване и комуникиране на…