СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКОЛОГИЧНИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ОТМЯНА НА ИЗДАДЕНИ ОТ МОСВ РАЗРЕШИТЕЛНИ

От встъпването си в длъжност през юли новото ръководство на МОСВ в лицето на министър Нона Караджова и заместник-министър Евдокия Манева демонстрираха решимост за взимане на решения, основаващи се на законност, опазване на околната среда, прилагане на модерни миннодобивни методи и устойчиво развитие. Като най-голямата организация на едрите и средните частни предприятия в страната, Конфедерацията…