СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г.

За разлика от предходни години, предложеният проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. е издържан в духа на реалностите, определени от глобалната криза, която сериозно засегна българската икономика. Критичният анализ на състоянието на българската икономика и реалистичните прогнози за нейното развитие през следващите години са най-тясно обвързан с прогнозираните приходи…