СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) 2008-2012 г.

След детайлно обсъждане на последния вариант на НПРК 2008-2012 г. със своите членове, които са пряко засегнати от него, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) смята, че отново са налице рецидиви от предишни действия при подготовката плана, довели и до печалния резултат – отхвърлянето му от Европейската комисия. КРИБ винаги е отстоявала и…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) 2008-2012 г.

След детайлно обсъждане на последния вариант на НПРК 2008-2012 г. със своите членове, които са пряко засегнати от него, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) смята, че отново са налице рецидиви от предишни действия при подготовката плана, довели и до печалния резултат – отхвърлянето му от Европейската комисия. КРИБ винаги е отстоявала и…