СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОТНЕМАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

По повод обявеното предстоящо отнемане на акредитацията на България за търговия с емисии по Протокола от Киото Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявява, че това е прогноза, която КРИБ направи още преди 2 години и половина. За съжаление, министърът на околната среда и водите тогава, не пожела да предприеме препоръчаните от нас действия.…