УС на КРИБ прие декларация във връзка с промените в Закона за обществените поръчки

На 19 април 2011 г. на свое заседание Управителният съвет на КРИБ обсъди процедурата по изготвянето на промените в Закона за обществените поръчки и прие следното становище: 1.     Законът за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки е изготвен непрозрачно, без участието на представители на бизнеса. 2.     Законопроектът е публикуван на интернет страницата на…

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ЗОП

На 19 април 2011 г. на свое заседание Управителният съвет на КРИБ обсъди процедурата по изготвянето на промените в Закона за обществените поръчки и прие следното становище: 1.     Законът за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки е изготвен непрозрачно, без участието на представители на бизнеса. 2.     Законопроектът е публикуван на интернет страницата на…

ПОЗИЦИЯ НА КРИБ ПО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ПРЕДИ ВТОРОТО МУ ЧЕТЕНЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Сега действащият закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата в сила от 2007 г. се оказа силно лобистки, което доведе до огромен спекулативен интерес, и от там до блокиране на процеса на инвестиции във ВЕИ. Реални проекти със сертификати за…