19.04.2011

УС на КРИБ прие декларация във връзка с промените в Закона за обществените поръчки

На 19 април 2011 г. на свое заседание Управителният съвет на КРИБ обсъди процедурата по изготвянето на промените в Закона за обществените поръчки и прие следното становище:

1.     Законът за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки е изготвен непрозрачно, без участието на представители на бизнеса.

2.     Законопроектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма без за това да е информиран бизнесът, поради което времето за реакция е изключително малко за закон от такова важно за икономиката и обществото на Р България като цяло значение.

3.     Предвид великденските празници сроковете за реакция са крайно недостатъчни. Предвидените 14 дни за обществено обсъждане практически са сведени до не повече от 7 дни.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява за удължаване на срока за обсъждане и предложения поне с един месец, за да може бизнесът да се запознае с предлаганите промени.

Предлагаме след този срок да се направи широка обществена дискусия между всички заинтересовани страни и едва след това законопроектът да бъде внесен за обсъждане и приемане от Министерския съвет.