КРИБ, АИКБ и БСК С ОБЩА ПОЗИЦИЯ ПО ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА В ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

ДО Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕЗИДЕНТ, Във връзка с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в нормативни актове, отнасящи се до пенсионната реформа и свързаните с нея отношения, ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Конфедерация на работодателите…