Декларация на Управителния съвет на ГБИТК

На заседанието на 14 юни 2012 г. Управителният съвет на Германо-българската индустриално-търговска камата – ГБИТК взе отношение по въпроса с обвиненията срещу вицепрезидента на ГБИТК д-р Огнян Донев: С огромна изненада научихме за повдигнатите обвинения срещу д-р Огнян Донев. Въз основа на неговото дългогодишното сътрудничество  и позиция в Управителния съвет на ГБИТК, считаме д-р Донев…

ПОЗИЦИЯ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Позицията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България-КРИБ по публикуваният на 14.06.2012 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) е, че в настоящия момент няма необходимост от промени в ЗЗК. Нещо повече, предложените със ЗИД на ЗЗК изменения създават сериозни рискове за българската икономика и…