ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРИБ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

В продължение на Седмата годишна среща между правителството и бизнеса, проведена на 3 декември 2012 г. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България отново настоява за преразглеждане на приетите от Народното събрание текстове в Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за чужденците в Република България и Закона за българското гражданство, с които се даваше възможност на…