СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА: ПРОЕКТ НА ЗИД НА ДОПК; ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗДДС; ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗКПО; ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗДДФЛ; ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗМДТ; ПРОЕКТ НА ЗАДС И ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗС, ВНЕСЕНИ В НСТС

Във връзка с предоставените ни за обсъждане закони, касаещи данъчната сфера Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след обсъждане в Комитета по данъци и право на КРИБ изразява следната позиция: I. ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА ЗИД НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Подкрепяме намерението да се полагат повече и по-ефикасни усилия в борбата с данъчните измами…