СТАНОВИЩЕ НА КРИБ (ДОПЪЛНЕНИЕ) КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА, ВНЕСЕНИ В НСТС

В допълнение на депозираното по време на заседанието на НСТС становище в сферата на данъчната политика, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България представя на Вашето внимание следните предложения:   А/КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 1.      Какво вече изразихме позиция според нас предлаганата мощност на автомобилите е занижена и…