СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА – ЧЛ.402 И ЧЛ.404, ВНЕСЕН В НСТС

Във врзка с анализа на действащата практика и констатацията на органите ИА ГИТ, НАП и НОИ за случаи на злоупотреба с лични данни на работници и служители, при което името и ЕГН се използват, за да бъде извършена регистрация на трудов договор, без такъв да е скючван между страните, като в тези случаи лицето, с…