СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА 2014 Г., ВНЕСЕН В НСТС

В обхвата на консултативните си задължения, КРИБ представя следния коментар и оценка за Националния план за действие по заетостта на Република България 2014г., предложен от МТСП за приемане от Министерски съвет: Планът не предлага надежден анализ на развитието на пазара на труда и на връзката му с тенденциите в икономиката и политиките за развитието й.…