Позиция относно запазването на Единния орган за управление на подземните богатства

ОТНОСНО: запазването на Единния орган за управление на подземните богатства Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, По повод предстоящото разделяне на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и разпределянето на отделните ресори към съответните министерства, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България счита, че от изключителна…