Позиция КРИБ във връзка с оптимизиране на пенсионния модел в България

Изх. № 531-00-531 Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,   Във връзка с подновения дебат за оптимизиране на пенсионния модел в България и постигане на трайни решения за развитие на пенсионния модел, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България представя на…