Позиция на КРИБ по предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИЛОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обръщаме към Вас в качеството Ви на председател на Комисията по правни въпроси, за да Ви сезираме за направена…

Решение № 551 от 25.07.2014 г. на МС за утвърждаване Списък за произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   ОТНОСНО: Решение № 551 от 25.07.2014 г. на Министерски съвет за утвърждаване Списък за произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които…