Позиция на КРИБ по публикувания за обществено обсъждане Законопроект за обществените поръчки

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИКАТА ОТНОСНО: Публикувания за обществено обсъждане Законопроект зa обществените поръчки УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Законопроект за обществените поръчки Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като направи допитване до своите членове изразява следната позиция: Обществените поръчки заемат сериозен дял…