Среща на Браншови организации – членове на КРИБ за обсъждане на проекти на нормативни актове с изпълнителната власт

На 8 юни 2015 г. беше проведена среща между представители на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската петролна и газова асоциация, колективен член на КРИБ и Националната асоциация на зърнопроизводителите. Срещата протече под ръководството на министъра на финансите г-н Владислав Горанов. От страна на КРИБ  участие…

Позиция на КРИБ относно ограничаването на определени видове ИКТ инвестиции в процедури на ОПИК 2014-2020, регионални ограничения и индикативни графици на процедурите по програмата

Г-ЖА ИВЕЛИНА ПЕНЕВА, И.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП „ИНОВАЦИИ  И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 КОПИЕ:                                                                                      Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА Относно: Ограничаването на определени видове ИКТ инвестиции в процедури на ОПИК 2014-2020, регионални ограничения и индикативни графици на процедурите по ОПИК…