08.06.2015

Среща на Браншови организации – членове на КРИБ за обсъждане на проекти на нормативни актове с изпълнителната власт

На 8 юни 2015 г. беше проведена среща между представители на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската петролна и газова асоциация, колективен член на КРИБ и Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Срещата протече под ръководството на министъра на финансите г-н Владислав Горанов. От страна на КРИБ  участие в срещата взеха г-н Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ и г-н Валентин Златев, председател на БПГА и член на УС на КРИБ. Обект на дебата бяха направените предложения за промени в Наредба № Н-18 и най-вече предлаганото разширяване на мерките за контрол и недопускане на продажба на горива с неясен произход и неплатени задължения към бюджета.

Срещата е продължение на поредица от срещи между Министерство на финансите, Агенция „Митници”, Нациналната агенция за приходи и браншовите организации, членове на КРИБ, на които бяха обсъждани проектите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за изменение и контрол на акцизни стоки, Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №  Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

В поредицата от срещи активно участие взеха браншови организации, членове на КРИБ: Българската петролна и газова асоциация, Съюза на пивоварите в България, Националната лозаро-винарска камара и фирми индивидуални членове на КРИБ.

В хода на дискусиите по време на срещите представителите на браншовите организации и фирми подкрепиха мотивите и съображенията си по внесените от тях предложения и въпроси по обсъжданите проекти с конкретни данни и практически примери предвид спецификата на тяхната дейност.