Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО: Законопроект за изменение и  допълнение на  Закона за държавния служител                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Конфедерацията на работодателите индустриалците в България /КРИБ/ подкрепя идеята за подобряване на разпоредбите в Закона за…