Становище относно предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията

ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ 47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е ОТНОСНО: Предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАТЕЕВ, Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и…

Становище относно предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията

ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ 47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е ОТНОСНО: Предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАТЕЕВ, Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и…