Писмо на АОБР относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането

ДО Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането № 48-202-01-42 внесен от Министерския съвет на 12 декември 2022 г., приет от НС на първо гласуване на 18 януари 2023 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 144-00-144 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…

Становище на КРИБ по ЗИД на ЗКПО, внесен от Божидар Божанов и група н.п.

Изх. № 143-00-143 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от  Божидар Божанов и група н. п. на 27.10.2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. № 140-00-140 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 141-00-141 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

Изх. № 142-00-142 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…

КРИБ подкрепя исканията на Камарата на строителите за спешна индексация на договорите с публични възложители

Г-Н МИРОСЛАВ ИВАНОВ И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  В ОСТАВКА Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В ОСТАВКА Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО В ОСТАВКА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН КАРАДЖОВ, Във връзка с получено…

Становище относно предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията

ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ 47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е ОТНОСНО: Предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАТЕЕВ, Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и…

КРИБ подкрепя исканията на магазините, предлагащи нехранителни стоки

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, По…

Декларация на АОБР относно правната уредба на сумираното изчисляване на работното време

По повод на съвместната декларация на синдикатите от 30.03.2021 г. относно сумираното изчисляване на работното време, Асоциацията на организациите на българските работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България) отстоява позицията, че правната уредба на сумираното изчисляване на работното време, която е…