Писмо до акад. Денков относно ограничаващи условия за достъп до средства от програмата за икономическа трансформация към НПВУ

Изх.№ 5 /31.01.2024 г. ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА МИЛЕНА СТОЙЧЕВА МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОГДАН БОГДАНОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Относно ограничаващи условия за достъп до средства от програмата за икономическа…