Управителният съвет прие 24 компании за нови членове на КРИБ

Редовното заседание на Управителния съвет на КРИБ се проведе на 18 февруари 2015 г. в централата на КРИБ. Управителният съвет одобри информация за проведени срещи и събития през периода 21 януари – 18 февруари 2015 г., а именно: среща с министъра на здравеопазването Петър Москов, участие в кръгла маса за обсъждане на мерки за развитие…

ЗИД на Кодекса на труда № 554-01-24, внесен от Петър Кънев и група народни представители

Изх. № 540-00-540 Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от Петър Кънев и група народни представители  …

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Изх. № 538-00-538 Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО   ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, С предлаганите изменения и допълнения на Закона за държавния служител се цели регламентирането…