Проект на Закон за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Проект на Закон за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, С настоящото бихме желали да Ви уведомим, че КРИБ подкрепя всички принципни и конкретни предложения направени по отношение на законопроекта за Закон за…

Въвеждане на нови данъци

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Във връзка с предложенията за въвеждане на нови данъци Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявява категорично, че се обявява против решаването на икономически въпроси чрез увеличаване на данъчното бреме…

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната през 2016 г.

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС   ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната през 2016 г.         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, По повод предлаганото увеличение на размера на минималната работна заплата…

Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 год.

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС ОТНОСНО: Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 год.           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като обсъди в Комитет „Финансови услуги”, Комитет „Данъци и право”…