28.10.2015

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната през 2016 г.

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната през 2016 г.

       

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

По повод предлаганото увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2016 г. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като обсъди в рамките на Комитет „Данъци и право” предлаганото увеличени изразява следната позиция:

Принципно КРИБ не би възразила срещу повишаването на минималната работна заплата. За нас изключително важно е минималната работна заплата да се отвърже, като елемент от фиска. Според нас все още редица такси и глоби зависят от размера на минималната работна заплата и мнението ни е, че тези плащания много повече натоварват бизнеса, отколкото самият размер на минималната заплата. Като вземем предвид, че в КРИБ членуват, не само големи предприятия, но и малки и в основната част от тях работните заплати са над минималната работна заплата за страната предлаганото увеличение не би оказало пряко влияние.

В процеса на провежданите консултации, КРИБ не еднократно е поставял въпроса относно промяна на механизма за определяне размера на МРЗ. Ние в момента имаме такъв механизъм, той е ясен за всички партньори, ПМС след консултиране със социалните партньори. Такъв механизъм има и в други страни членки на Европейския съюз. Когато говорим за изготвяне на механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната, по скоро имаме предвид определянето й да става на база консултации и договаряне между социалните партньори и правителство на база определени критерии и показатели върху, които да се опрат и водят диалога, т.е. страните заедно трябва да определят кои са факторите, които трябва да отчетат при определянето на размера на МРЗ и в резултат на ефективен диалог и партньорство да стигнат до единно решение за определянето на размера на МРЗ. Предвид, че подобен механизъм не съществува Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България не може да подкрепи предлаганото увеличение на минималната работна заплата.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор