АОБР

You are here:

Асоциацията на организациите на българските работодатели

АОБР е създадена през 1995 г. като обединение на национално представителните работодателски организации. От 2016 година Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България / КРИБ / възстанови членството си в АОБР, която обединява четирите национално признати представителни организации на работодателите в Република България /КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП/ и има за цел да координира техните позиции и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси в рамките на Международната организация на труда /МОТ/ и Международната организация на работодателите /МОР/.

Съгласно устава на АОБР, асоциацията се представлява на ротационен принцип. На заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 10 януари 2024 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ пое от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ ротационното председателство на АОБР за 2024 година.

През 2024 г. ротационен председател на АОБР е г-н Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.