Стани член


  В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА НА КРИБ И РЕШЕНИЯТА НА УС НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КОНФЕДЕРАЦИЯТА СА СЛЕДНИТЕ:

   1. Молба до УС за приемане в КРИБ /по образец/
   2. Три препоръки от членове на конфедерацията
   3. Удостоверение за актуално състояние на дружеството/организацията
   4. Копие от решение за членство в КРИБ на упълномощения за това орган/лице на дружеството съгласно съдебното решение.
   5. Кодекс за бизнес етика и корпоративна отговорност (подписан)

  You must be logged in to edit your profile.