• КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
  • КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
  • КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който:

  • произвежда три-четвърти от БВП на България
  • дава работа на над 900 000 души
  • обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове
  • осигурява над три-четвърти от българския износ

КРИБ има мисия:

  • да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
  • да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
  • да повишава конкурентоспособността на българската икономика

Виж повече

Национално признати работодателски организации в България

Bestgifts
VP Brands
MTG Dolphin

С Партньорството на

Confindustria Bulgaria Германо-Българска индустриално-търговска камара