14.09.2018

Инициативи за спорт и превенция на Съюза на пивоварите привличат хиляди участници

13 центъра за деца и младежи в община Велико Търново получиха финансиране за проектите си

14 септември, София.  В навечерието на новата учебна година приключи летният етап на кампанията за спорт, превенция и здраве на Съюза на пивоварите в България (СПБ) „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. Програмата включва редица инициативи, които популяризират физическото възпитание, заниманията на открито и общуването между възрастни и деца, като работещи модели за превенция и здравословен начин на живот. В тазгодишните дейности по кампанията вече се включиха над 11 хиляди участника от София, Пловдив и община Велико Търново. 

За поредна година активни партньори на ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" са: Столична  община, Главна дирекция „Национална полиция”, Oбщина Велико Търново, Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН) – София, сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, асоциация “Родители“, училища и младежки центрове.

В рамките на кампанията, СПБ за четвърта поредна година си сътрудничи със Столична община по реализирането на програмите „Нашият училищен спортен празник“ и „Младежки свят и доброволчество“, като съфинансира спортни събития и подобрява средата за физическо възпитание в редица училища.

През м. юни тази година стартира и най-новото начинание на Съюза на пивоварите – програмата „Устойчиви партньорства и инициативи“, чрез която по идея на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ на конкурсен принцип са финансирани 13 проекта на центровете за работа с деца и младежи в  малките населени места на община Велико Търново. Партньори на инициативата са Общината, сдружението на кметовете „Янтра 2001“, Военният университет „Васил Левски“, Регионалната дирекция за пожарна безопасност и Областната дирекция на МВР.

 „Разработените и осъществени от  младежките центрове на община Велико Търново проекти по програмата ни със Съюза на пивоварите са една изцяло новаторска инициатива. Никъде другаде няма подобна програма, фокусирана само върху подрастващите, младежите и семействата в малките населени места. Още повече, че самите деца са автори и двигатели на различните дейности и събития, които продължиха през цялата ваканция.“, сподели г-жа Благовеста Факирова – изпълнителен директор на сдружение „Св. Иван Рилски“ и почетен гражданин на Велико Търново.

Все в този контекст, днес, по случай  Професионалния празник на огнеборците, в с. Балван е откриването и на две специални площадки за пожарна и пътна безопасност. Те са изградени от Общината с партньорството на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, Областната дирекция на МВР, дарителското сдружение „Св. Иван Рилски“ и Съюза на пивоварите. От днес те ще могат да бъдат използвани от всички ученици от община Велико Търново в заниманията им за безопасност на движението, оказване на първа помощ, реакция при пожари и други бедствия.  

„Всяка година, благодарение на партньорствата с ГДНП, общините и неправителствените организации, Съюзът на пивоварите все повече разширява социалните си инициативи по кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. За последните две години ние инвестирахме  над 62 хиляди лева в подкрепа на местните общности и организиране на различни превантивни и спортни прояви в София, община Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Рибарица. Тази година заедно с ГДНП ще организираме събития в още две областни дирекции на МВР. За нас най-голямото удовлетворение е, че кампанията има все повече участници, все по-голям териториален обхват и се превърна действително в програма за спорт, превенция и здраве, което показва, че сме избрали верния път за въздействие.“, коментира изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова.

За повече информация моля вж. www.pivovari.com

Допълнителна информация за кампанията:

От 2010 г. Съюзът на пивоварите в България осъществява програма за превенция употребата на алкохол от лица под 18 година. От 2012 г. стартира инициативата "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат", която има за цел да се популяризират спортът и физическото възпитание като възможност за израстване, социализация,  здравословно семейно общуване и превантивна практика лица под 18 години да не пият с алкохол.

Превантивната програма на Съюза на пивоварите се осъществява с доброволчески труд и със 100% целево финансиране, осигурено от пивоварните компании ”Болярка – ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг  България” АД, “Ломско пиво” АД.

 

За контакти:
Съюз на пивоварите в България
М: 0888 707 469
E-mail: ubb@i-n.net

Милица Крайнова
Агенция Knowbox
М: 0888 474 646
Е-mail: militza.kraynova@knowbox.bg