18.05.2021

Съюзът на пивоварите с данни за кръговата икономика в бранша

18 май 2021 г. Инвестициите в екологични решения в производството на бира е един от водещите приоритети за пивоварната индустрия в цял свят. На фона на глобалното затопляне и климатичните промени все по-високата информираност за устойчивото развитие се превърна в една от най-важните за бранша теми. Това е причината пивоварните компании да възприемат цялостен подход към отговорното производство, въвеждайки програми за кръгова икономика, които обикновено обхващат цялата верига на доставките, както и социално-икономическото въздействие на техния бизнес.

Иновациите и модернизирането на производството благоприятства намаляването на въглеродните емисии, редуциране на използваните в производството ресурси. Разделното събиране на отпадъци може да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%. У нас, всички генерирани отпадъци в предприятията се събират разделно и непрекъснато се търсят възможности за оползотворяване и рециклиране на всеки отделен отпадък. В тази връзка, по данни на Съюза на пивоварите, през миналата година от пуснатите на пазара опаковки от членовете на сдружението са рециклирани приблизително 7 900 тона стъклени бутилки, 1 700 тона PET бутилки и 300 тона хартия. Събрани за рециклиране са и над 2 000 тона отпаковки кенове.

Едни от най-важните екологични решения за устойчивост в пивоварния сектор са свързани с оптимизирането на разхода на вода. Тя е жизненоважна за целия цикъл и интегритет в бирената индустрия – от култивирането на суровините – до пенливата напитка в чашата на консуматорите. С  цел опазване на водните ресурси българските пивовари са постигнали намаление на водата близо три пъти за последните 10 години, като за  производството на един хектолитър пиво днес се използват средно между 3 и 4 хектолитра вода. В същото време, пречистването на водите в трите големи пивоварни компании се извършва чрез анаеробни биологични инсталации, с които се  постига 100% третиране и 90% пречистване на производствените води.

Отново благодарение на инвестициите за енергийна ефективност и оптимизиране на ресурсите с 30 % се намалява използването на електроенергия в производството, като според данни на СПБ при производството на един хектолитър пиво при някои от компаниите през 2020 г. се използват само 22 MJ ток. За последните 2 години, в зависимост от въведените зелени иновации, относителните въглеродни емисии на големите пивоварни компании също са намалени средно с 12 – 14%, а с рециклирането на стъклените бирени бутилки са спестени 2 500 тона СО2.

Коментирайки тези резултати, изпълнителният директор на СПБ Ивана Радомирова сподели: ,,Екологичното поведение и приносът на компаниите към  устойчивото развитие  вече са ключов приоритет за всеки отговорен бизнес. За производителите на бързооборотни стоки, каквато е и бирената категория,  тези отговорности стават още по-важни, тъй като влияят върху потребителския избор на дадена стока или услуга.  Днес 21%, т.е.  всеки пети българин предпочита да купи продукт на компания, която е социално отговорна, а за 45 % от сънародниците ни това означава отговорност към околната среда и устойчивото развитие. В този контекст, основната тематика на Националната бирена академия на СПБ през 2021 г. е насочена към зелената идея, практики и обучения за еко отпечатъка на пивоварите. Заедно с партньорите ни от фондация ,,Каузи“ вече разработваме интерактивна дигитална екоплатформа с конкретни решения как почитателите на кехлибарената напитка да се включат в зелените инициативи на индустрията.“

Новите проекти на българските пивовари са в пълен синхрон със започналия през 2020 г.  нов общ ангажимент на Пивоварите на Европа  за кръгова икономика и устойчивост Brewing green – https://brewing4.eu Независимо от кризата с Covod-19, новаторските инициативи на големите и малките пивоварни в цял свят, включително и в България, стимулират индустрията да възприеме един по-зелен подход към производството, набавянето на суровини и дистрибуцията на бирата, за да постигне до 2030 г. целите на кръговата икономика и устойчивото развитие. 

За Съюза на пивоварите в България:

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната „Болярка – ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг  България” АД, „Ломско пиво” АД, „Доровски инвест“ ЕООД  и техните доставчици на суровини, материали и оборудване. Приоритет за СПБ е образователната кампания „Национална бирена академия“. Тя се  реализира с експертизата и участието на инженер-технолози и учени, работещи в изследователските полета на  пивоварната технология, екологията, микробиологията, диетологията и др.