10.08.2016

България се пребори за равен старт на енергоемките си производства

БЛИЗО 500 МЛН. ЛЕВА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЕИ В ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 200 КОМПАНИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГОЕМКА ИНДУСТРИЯ ДО КРАЯ НА 2020 Г.

След дълги години на съвместни усилия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори – колективен член на КРИБ, обединяващ големите енергоемки предприятия в страната – за налагане на модел за облекчаване на индустрията при заплащане на зелена енергия и запазване на конкурентоспособността, сме горди да Ви съобщим, че нотификационната процедура приключи успешно. Европейската комисия (ЕК) е одобрила без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия. Това става ясно от информация, получена от ГД „Конкуренция“ на ЕС. Европейската комисия подкрепя прилагането на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за възобновяема енергия за периода от 1 август 2015 г.  до 31 декември 2020 г. Наредбата бе изготвена в съответствие с изискванията на ЕК, описани в „Насоките за държавни помощи за опазването на околната среда и енергията“ от юни 2014 г.

КРИБ и БФИЕК настояваха за въвеждането на подобен механизъм от началото на 2012 г., когато добавките към цената на електроенергията, съответно за зелена, кафява енергия и невъзстановяеми разходи нараснаха в рамките на един регулаторен период с над 380%. Подобни механизми на облекчение действат навсякъде в Европа, което поставяше българската индустрия в неравностойно положение. С активната дейност на КРИБ и БФИЕК процесът се интензифицира през последните две години, като лично  председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев води екипа от специалисти по време на преговорите с министерството на енергетиката. Вземащите решение разпознаха важността на проблема и необходимостта да подкрепят българската икономика. След изменение на закона за енергетиката от началото на 2015г., министрите на енергетиката, икономиката и финансите, КЕВР, подкрепени от КРИБ  и БФИЕК, положиха съвместни усилия  днес да имаме положително решение от страна на Европейската комисия за предоставянето на държавната помощ на енергоемките индустрии в България. От намалението на разходите за ВЕИ в цена „задължение към обществото“ могат да се възползват над 200 компании в България, като годишният бюджет на помощта ще е около 94 млн. лева. Усилията на България да подкрепи енергоемките си производства дават положителен сигнал за ръст на инвестициите, износа и заетостта в страната.