19.03.2020

КРИБ Добрич стартира дарителска кампания, с която се цели да бъдат подпомогнати деца, които в обявеното заради Covid -19 извънредно положение не получават храна в училище.

Дарителската кампания на КРИБ Добрич е провокирана от репортаж по националното радио, в който  се разказва за дете от с. Красен, община Генерал Тошево, което припада в понеделник на 16 март 2020 г. от глад. Не е яло от петък, когато в училище е получило топъл обяд.

Този факт показва, че кризата с коронавируса има и друг, скрит аспект. Той не засяга само бизнеса, нито само възрастните и хронично болните, в социален аспект той удря и деца от най-бедните слоеве на населението.

Събраната информация от Управителния съвет на КРИБ Добрич показа, че само  на територията на община Добричка семействата, живеещи в крайна бедност, с от 3 до 10 деца, по справка от директорите на училища, са около 30.  Те почти нямат с какво да се препитават, а сега, когато децата не са на училище, те са и извън неговата грижа.

Кампанията на регионалната структура на КРИБ се осъществява с помощта на кметовете на населените  места и директорите на училищата.

КРИБ Добрич са наясно, че тази инициатива е периферна за целите на организацията, но  я предприемаме, защото проблемът на този етап няма решение нито на местно, още по-малко на национално ниво.  

Считаме, че:

А)  този аспект  на кризата не е бил обект на анализ до момента, още по-малко на специализирани мерки от страна на държавата.

Б) Проблемът не е нито местен, нито изолиран. Става въпрос за целева група с определени характеристики, която може конкретно да бъде идентифицирана от директорите на училища в цялата страна.

В) Проблемът изисква координирано сътрудничество на заинтересованите страни.

Г) Проблемът възниква в условия на извънредно положение и по тази причина решението му следва да бъде включено в пакета от буферни мерки

Днес, относно проблема централата на КРИБ информира министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, с молба всички структури, работещи по социалния пакет от мерки в условия на извънредно положение да предприемат необходимите действия.

Дарителската сметка е: 

титуляр : КРИБ Добрич

IBAN: BG96UBBS80021080452430 

BIC: UBBSBGSF 

ОББ Добрич