19.03.2020

Алкомет, член на КРИБ дарява 100 000 лв за борба с коронавируса в Шумен

Фирма „Алкомет“, член на КРИБ внесе 100 000 лв. във фонда на дарителската кампания за справяне с коронавируса в Шумен. Така средствата, които са събрани към момента и от други дарители, вече са 222 025 лв. 

Сумите,  постъпили в дарителската сметка ще се използват за ограничаване разпространението на корона вируса на територията на общината. Те ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали преимуществено за хората от най-уязвимите професионални направления. Това ще става само с решение на Общинския кризисен щаб, като за пълна прозрачност ще се прави публичен седмичен отчет на постъпленията и разходите.

Кампания „Помогни сега“ стартира в Шумен, в рамките на която бе открита дарителска сметка. Инициативата е на братята Красен и Жечко Кюркчиеви и Община Шумен.