27.03.2018

КРИБ и CCPIT подписаха Меморандум за създаване на Българо-Китайски комитет за сътрудничество по търговско право

На 26 март 2018 г. в централата на КРИБ г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и г-н Хуайшенг Чен, директор на отдела по правните въпроси на Съвета за насърчаване на международната търговия на Китай /CCPIT/ подписаха Меморандум за създаване на Българо-Китайски комитет за сътрудничество по търговско право между КРИБ и CCPIT.

С подписването на Меморандума се продължава и задълбочава установеното през 2014 г. сътрудничество между КРИБ и CCPIT, чието начало бе положено с подписването на Меморандум за разбирателство между двете организации в Пекин в присъствието на президентите на Народна Република Китай и Република България.  Меморандумът бе подписан от г-н Евгений Иванов и г-н Уан Дзифей, тогава председател на CCPIT.

Двете организации ще работят активно за утвърждаването на Българо-Китайския комитет за сътрудничество по търговско право като основен орган, към когото могат да се обръщат българските и китайските компании при необходимост от разрешаване на търговски спорове или от юридически услуги в сферата на търговията в двете страни.

Българо-Китайският комитет за сътрудничество по търговско право ще насърчава сътрудничеството в областта на търговското право и разрешаването на търговските спорове по взаимно съгласие чрез консултации, диалог, посредничество, преговори и други приятелски средства.

Г-н Евгений Иванов и г-н Хуайшенг Чен обсъдиха задълбочено потенциала за развитието на търговските връзки между двете страни и изразиха съгласие, че осигуряването и предоставянето на юридически услуги на фирмите при разрешаване на търговски спорове и проблеми е от изключителна необходимост, тъй като е важна предпоставка за засилването на търговските връзки между България и Китай.

Съветът за насърчаване на международната търговия на Китай /CCPIT/ е национална агенция с над 60-годишна история, чиято мисия е да насърчава международните инвестиции и търговия на Китай и да предоставя юридически услуги в сферата на търговското право. Към настоящия момент CCPIT разполага с над 20 представителства извън Китай и увеличава своите задгранични офиси с 10 всяка година. Съветът има установено сътрудничество с над 300 съответни организации в страни от целия свят.

От китайска страна на срещата присъстваха също представители на ръководството на Центъра за защита правата на предприятията към CCPIT – най-големият доставчик на юридически услуги в търговското право в Китай – който предлага услуги в сферата на медиацията, правото на интелектуална собственост, попечителството, антикорупцията. В структурата на CCPIT работят десетки комисии, центрове и агенции, които предоставят конкретни услуги, в т.ч. Китайската комисия за международен икономически и търговски арбитраж (CIETAC), Китайската комисия за морски арбитраж (CMAC) и много други.