24.12.2014

КРИБ оказа спешно съдействие на своите членове

Във връзка с постъпилите многобройни запитвания и искания за съдействие, получени от компании – членове на КРИБ, свързани с промените в ЗДДС, публикувани в ДВ, бр. 107 от 24. 12. 2014 г.  и препращането към НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, КРИБ предприе спешни консултации в петък следобед (9 януари т.г.) с ръководството на Министерство на финансите и лично с министъра на финансите г-н Владислав Горанов, след което въпросът бе решен.

Благодарим на фирмите, които бързо ни сезираха за проблема, с което създадоха възможност за участието ни в неговото разрешаване. Използваме случая отново да Ви уверим, че КРИБ е готов винаги да защити интересите на своите членове, защото те са тези, които ни правят най-голямата работодателска и бизнес организация в страната и по този начин гарантират тежестта и влиянието на нашата организация в икономиката и обществото на страната ни.