11.04.2019

КРИБ ще продължи да бъде фактор на стабилност

Обръщение на Председателя на КРИБ г-н Кирил Домусчиев към Годишното общо събрание

Председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев откри Годишното общо събрание на КРИБ със следните думи:

"Искам да се обърна днес към Вас с три ключови послания.

Първо, бих искал да ви призова да бъдем заслужено горди и доволни от това, което постигнахме заедно през последната година.  Безспорни са достиженията ни в посока утвърждаване на КРИБ като най-голямата и най-влиятелна национално представителна работодателска и бизнес организация в България. Нека оценим по достойнство усилията на всеки един от нас и на всички нас заедно като организация и нека се порадваме на успехите на КРИБ дотук, а те никак не са малко. Тези успехи са постигнати главно с работа, с много работа, която не винаги се вижда на повърхността. Но зад отличните резултати, отразени подробно в Доклада, който всички Вие имате, се крие всекидневно отстояване на нашите общи позиции и защитаване на Вашите интереси – интересите на всеки един член на КРИБ. Понякога това се оказва изключително трудно, защото има многовалентни решения по един или други въпрос, но ние, Управителният съвет, винаги се стремим да бъдем максимално обективни и целенасочени при гарантиране на общото кратно на колективния работодателски и бизнес интерес на нашите членове.

Искам открито и ясно да кажа, че ние не можем да не бъдем доволни от резултатите, които постигаме  през изминалата година. Като представител на отговорния български бизнес КРИБ активно подкрепи  Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Членовете на КРИБ бяха сред основните партньори при организацията на събитията от календара на Председателството, което приключи с повишен международен престиж и признание за България и българския бизнес. В края на миналата година имахме изключително ползотворна среща с посланиците на страните от Европейския съюз и чухме оценката за България и за нашите икономически постижения. Видяхме един много добър доклад на Европейския съюз за напредъка на България. Всичко това е в резултат на Вашата работа, на всички Вас, които сте тук. Смятам, че това е важно в контекста на нашия ангажимент като представители на най-голямата национално представителна работодателска организация, която отговаря за социалния диалог, а можем да кажем – и за социалния мир в страната. Ние поехме отговорен ангажимент – средната работна заплата в бизнес сектора да продължава да нараства и през тази година. Вярвам, че ще постигнем и това. Както и другата голяма цел, която си поставяме, а именно да организираме един наш нов дом, който да се превърне в Дом на българската икономика. Вече втора година успяваме да заделим сериозни средства и решихме, че е най-добре те да бъдат инвестирани в тази насока като започваме активно да търсим възможности и варианти за това.

Второ, бих искал да ви уверя, че в сегашната предизборна ситуация, която ще става все по-напрегната, КРИБ ще продължи да бъде фактор на стабилност. Както неведнъж сме подчертавали, КРИБ не е политическа партия и стои на еднакво разстояние от всички партии като подкрепя само платформи и ценности. И тъй като при нас членуват основни инвеститори от евроатлантическото партньорство, ние естествено подкрепяме европейските и евроатлантическите ценности. КРИБ ще продължи да работи за установяване на сигурност и стабилност в държавата и ще подкрепя всички политики за подобряване на бизнес климата, повишаване на конкурентоспособността на фирмите, насърчаване на инвестициите, осигуряване  на устойчив растеж и разкриване на нови работни места. От ключово значение за това е ускоряването и финализирането на реформите в съдебната система, образованието, здравеопазването, енергетиката и пазара на труда, въвеждането на електронно правителство, борбата с корупцията и измамите, както и успешното изпълнение на програмен период 2014-2020 година.

Третото ми важно послание към Вас е свързано с европеизацията на усилията ни за защита на Вашите интереси. Какво имам предвид?

Решаването на проблемите пред бизнеса и като цяло все повече започва да се измества от центъра им в България към Брюксел. Визирам три поредни конфликтни проекта, които засягат пряко нашите членове, а именно – командироването на служители и пакетите Макрон 1 и Макрон 2. По тази причина започваме да насочваме усилията си за решаването на сегашните, а и на следващите проблеми, към Брюксел, като разпределението на центровете на влияние може да бъде както в Европейския парламент, така и в Европейската комисия.

Наскоро Европейският парламент гласува увеличение от над 3 млрд. лева на средствата от еврофондовете за България след 2020 г., с което се предвижда сегашните 14.6 млрд. лева да нараснат до 18 млрд. лева за програмния период 2021-2027 г. Това е най-високият бюджет за регионално развитие, инфраструктура, околна среда и заетост от присъединяването на България към Европейския съюз досега. Работата с тези средства не трябва да се случва без всички нас, които сме в тази зала. Получаваме този най-висок бюджет в резултат на добрите постижения на България, а ние сме част от тях.

За съжаление, имаме вече противници в лицето не само на нашите български синдикати, но и на техните европейски „братя и сестри“, които заедно се опитват да работят срещу интересите на българските предприемачи. Тук трябва да обединим усилия като призовем да се включат не само българските компании, но и чуждите фирми, членове на КРИБ, които имат централи в страните-членки, тъй като проблемите са общи. Ние сме тук, за да защитаваме нашите членове и поради тази причина бих искал да получа Вашето съгласие за промяна на курса в посока европеизация на усилията ни за защита на Вашите интереси.

В заключение, бих искал да поздравя всеки един от Вас, членовете на КРИБ, за Вашия съществен принос не само към икономиката на България, но и към утвърждаването на европейските принципи и ценности в нашето общество, без което не бихме могли да постигнем желания просперитет и развитие на България".