27.05.2015

КРИБ учреди регионална организация във Враца

На 27 май 2015 г. в гр. Враца се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Враца. Регионалният клон на КРИБ в гр. Враца бе открит официално от инж. Иван Бойков, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който отправи приветствие към учредителите и гостите на събитието. Приветствия към участниците отправиха инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, председателите на КРИБ Ловеч и КРИБ Перник – г-н Иван Цанков и г-н Георги Милев. Гости на учредяването бяха и кметът на община Криводол г-н Петър Данчев, директорът на Дирекция Бюро по труда Враца г-жа Маргарита Ангелова, както и регионалният координатор на КТ „Подкрепа” г-жа Десислава Димитрова. Поздравителен адрес към участниците изпрати и кметът на община Мизия д-р Виолин Крушовенски.

В събитието взеха участие 40 представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Враца станаха 25 от най-големите и влиятелни работодатели за областта.

В Управителния съвет на КРИБ Враца влязоха 5 дружества, в това число: Медико Инженеринг ООД, Ташев-Транс ЕООД, Генерал Агрохимикали ООД, Лесто Продукт ЕООД  и Инекс Трейд ЕООД. За председател на Управителния съвет на КРИБ Враца бе избрана г-жа Пенка Петрова, управител на Медико Инженеринг ООД, а за заместник-председатели на сдружението бяха избрани г-н Младен Цолов, управител на Генерал Агрохимикали ООД и г-жа Лидия Тъмнишка, управител на Инекс Трейд ЕООД.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Враца” включва трима членове: Адвокатска Кантора „Чернев”, Уейко ЕООД и Икономов ЕООД. За председател на Контролния съвет бе избран г-н Борис Икономов, управител на Икономов ЕООД.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение в процеса на постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.