19.08.2016

Националното честване на Деня на миньора и на 25-годишнината на БМГК

Националното честване на Деня на миньора се проведе на 18 август 2016 г. с Тържествено събрание в София Хотел Балкан, в гр. София. Събитието отбеляза и 25-тата годишнина от учредяването на Българската минно-геоложка камара.

„През изминалата година българската минерално-суровинна индустрия продължи своето развитие в посока устойчивост, въпреки тежкото положение от драстичния спад на борсовите цени на металите. У нас отчитаме ръст в добива на полезни изкопаеми от 12% (13,54 млн. тона) до 112,54 млн. тона на годишна база. Изчислено на глава от населението се пада по 16 т. на човек. Този факт е показателен, защото е рекорд за последните 10 години.“, каза в своя доклад по време на Тържественото събрание проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК.

„Въпреки глобалната несигурност нашите компании продължават да осъществяват и да развиват своите програми за устойчиво развитие с внедряване на редица проекти за иновации и подобрения на производствените процеси и щадене на околната среда. Браншът инвестира много и влага качествени усилия за подобряване на нивата на безопасност при работа и развива своите програми за грижа към човешкия капитал.“, каза още проф. Цоцорков.

„През 2016 г. се достигат рекордни равнища на приходи в държавния бюджет от концесионна дейност". Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на по отбелязването на Деня на миньора. По думите й тази година отчитаме значителен ръст при получените приходи от концесии, като към 30 юли 2016 г. те надхвърлят 125 млн. лв. За сравнение за цялата 2015 г. те възлизат на близо 74 млн. лв. Според нея положителните резултати са ясно доказателство, че минерално-суровинната индустрия у нас се развива в правилната посока.

Енергийният министър подчерта основополагащата роля на индустрията за цялостното развитие на страната. По думите й през изминалата 2015 г. добивния бранш, в който заетите са близо 24 000 души, е създал 27% от добавената стойност за икономиката. "Ето защо миналата година правителството разработи и прие Национална стратегия за устойчиво развитие на минно-суровинния отрасъл", каза Петкова. Енергийният министър посочи, че със стратегическия документ е дадена визията за развитието на отрасъла през следващите години, основана на трите стълба – икономическа, социална и екологична отговорност.

Средната заплата в добивната промишленост към края на първото шестмесечие на 2016 г. е с над 50% по-висока от средното възнаграждение за страната. През последните години тенденцията на ръст на доходите в отрасъла е изключително важна. Тя се случва благодарение на всички работници и на работодателите, които непрекъснато подобряват условията на труд в предприятията и инвестират в нова техника, за да има по-висока производителност, каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

„Минният бранш допринася значително за индустриалното развитие на България през последните 120 години.“, каза Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. „Наша обща цел – между синдикати и браншовата камара – е да подобряваме условията на труд и да повишаваме безопасността, да работим за увеличаване на доходите и да се стремим Вашата професия да намира признание. Поклон пред всички Вас!“, сподели в приветствието си още той.

„Днес отбелязваме 25 години от създаването на БМГК. Вие бяхте сред пионерите, които подписаха отраслов колективен трудов договор. Това бе епохално събитие за тогавашния период. Във Ваше лице ние открихме един достоен партньор и опонент, в позитивния смисъл на думата.“, каза Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“. „Благодаря на Минно-геоложкия университет и на неговите студенти, които се учат в него. Защото те са бъдещето на Вашия бранш, които, повярвайте ми, е изключително труден.“, допълни още той.

Прочетен бе поздравителен адрес от председателя на Конфедерацията на работодотелите и индустриалците в България – КРИБ Кирил Домусчиев.