27.01.2016

РЕКОРДЕН БРОЙ НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КРИБ

На заседание на Управителния съвет на КРИБ, проведено на 26 януари, за нови индивидуални членове на КРИБ бяха приети рекорден брой фирми – 54 (петдесет и четири). С изключение на Висшия институт по застраховане и финанси (ВУЗФ), всички останали са малки, средни и микрофирми.

Това отново подчертава факта, че все повече фирми, различни от едрия бизнес, припознават КРИБ като свой представител. От няколко години КРИБ, след решение на Управителния съвет, се отвори за представители на малкия и среден бизнес както чрез браншовите и регионалните си структури, така вече и като директно членство. Така КРИБ изразява гласа на българския бизнес от целия спектър на икономическите оператори в България.