09.02.2017

Поздравителен адрес от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

ДО Г-Н КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

ДО Г-Н ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА КРИБ

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОМУСЧИЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

От името на своите колеги – членове на УС на АПБНБ, от името на всички компании­ членове на Асоциацията и в лично качество изразявам нашата благодарност за оказаното от Вас и от екипа на КРИБ цялостно съдействие и отстояване позицията на отговорния бизнес в сектор бутилирана вода в процеса на обсъждане на новия Закон за концесиите. Осъзнаваме Вашите усилия и ценим високо това, което постигнахме с Ваша помощ, по време на протичащия парламентарен дебат, а тое: безусловна, сто процентна реализация на изразените от КРИБ мнения и представени аргументирани предложения.

Подкрепата за изключването на минералните води от обхвата на Закона за концесиите, така като това беше предложено за останалите подземни богатства, е особено ценна за нас, въпреки наложеното от Президента вето на Закона. Вашето съдействие да бъдат по обстойно премислени поставяните от нас въпроси, останали без особена чуваемост на предходните етапи на обществената ди~усия, да бъдат разгледани и приети аргументите на бранша и взети решения, които изолират нашите опасения за негативите, които биха произтекли и за бизнеса и за цялото общество, носи актив, който не се мери с единичния акт на гласуване на една или друга разпоредба.

Благодарни сме Ви и за постоянството и доблестта да отстоявате до край споделяната и от на~ позиция за липсата на основания за наложеното вето на Закона за концесиите – използвайки го като инструмент за политически спекулации. Не остават незабелязани и от нас несполучливо прикритите опити от страна на други организации, вкл представляващи бизнес интерес, да дадат гласа си в подкрепа на необоснованото решение за налагане на вето. Не чухме нито един смислен аргумент, който да го мотивира, а и като пряк участник в провеждания повече от 9 месеца дебат, не видяхме, представител на критикарски настроените организации да отстояват своята позиция и да търсят аргументирана подкрепа по въпросите, които считат, че накърняват обществения интерес и създават предпоставки за корупция.

Споделяме с Вас, че почтените български граждани и отговорният бизнес отново са rубещи от това, на което станахме свидетели. Губещо е и цялото ни общество поради факта, че шепа хора, водени от незнайно какви интереси, отложиха в безвремието възможностите да се реализират нужните на страната ни публично-частни партньорства, в условията на нормални европейски процедури по кандидатстване, подбор, възлагане и мониторинг, в условията на възможност да се оценяват и гарантират интересите и на концеденти и на концесионери, и което най-важно – на тези които, биха ползвали липсващите инфраструктура и услуги.

Отправяйки своята благодарност за поредния пример на оказана навременна и ефективна подкрепа и ползотворно партньорство, както и за отстояването на правдивата кауза и позиция независимо от политическото „удобство на деня", се гордеем от членството си в КРИБ. С увереност в правотата на общата ни позиция и кауза, и в способността да я отстоим отново заедно в процеса на преразглеждане, имаме предимството да знаем, че направихме всичко, което беше възможно, а дори и повече от това. 

С уважение,

Димитър Дългъчев

Председател на АПБН