26.09.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПОВОД ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА БФИЕК ДО МЕДИИТЕ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя изцяло позицията на  Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори – БФИЕК, колективен член на КРИБ, относно изразеното от тяхна страна категорично несъгласие с опитите за увеличение на цената на природния газ от 1-ви януари 2010 год., както и с водените преговори за доставка на газ от Русия след 2012 год. при пълна липса на информация.

За пореден път БФИЕК – сдружение, обединяващо най-големите индустриални консуматори на ел.енергия и природен газ беше информирано от медиите за предстоящо двуцифрено увеличение на цената на природния газ.  Фирмите, които изцяло поеха тежестта на финансовата и икономическата криза и отговорността за запазването на хиляди работни места, бяха информирани от медиите за поредния ценови скок на природния газ, който монополистът  Булгаргаз подготвя.

КРИБ изцяло подкрепя исканията на БФИЕК за недопускане поскъпването на природния газ по време на криза, особено когато в Европа цената на това гориво е значително по-ниска.

КРИБ настоява за сформиране на работна група към МИЕТ с представители на индустрията, която да участва при предоговарянето на условията за доставка на природен газ от Русия.

Свързани статии

ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ – БФИЕК