09.02.2016

Встъпително слово на Председателя на КРИБ пред Общото събрание на организацията

СКЪПИ  ЧЛЕНОВЕ  НА  КРИБ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

 

Пред Вас е подробният отчетен доклад, който ще гласуваме по-късно, но сега бих искал да доведа до Вашето внимание кратък обзор на това, което сме направили всички заедно през изминалите месеци. Всички вие ръководите значителни по приноса си към икономиката на България компании и едва ли имате време за четене на подробни доклади; затова ще направя пред преглед на стореното от нашия Управителен съвет от деня на встъпването ни през ноември 2014 г. до момента.

Първо – към днешна дата броят на новоприетите членове е 251 компании, което е безпрецедентно за цялото съществуване на КРИБ. Прекратена бе тенденцията на напускане на организацията от фирми по една или друга причина, напротив – почти всички напуснали се завърнаха. Новоприетите членове представляват всички сектори на икономиката: промишленост, енергетика, минно дело, транспорт и спедиция, строителство, банково дело, застраховане, търговия, образование, здравеопазване, земеделие, екология, хранително-вкусова промишленост, туристически сектор, игрална индустрия, и медии. С приемането на 6 нови банкови институции в КРИБ вече членуват над 90% от банките в България. Значително се увеличи и браншовото присъствие в организацията с приемането за членове на КРИБ на 16 нови браншови организации и нестопански сдружения, както и с откриването на още четири регионални клона (Перник, Враца, Шумен и Хасково).

В семейството на КРИБ влизат и предприятия, които не могат да си позволят големия членски внос и плащат по-малък като членове на нашите регионални организации, но така ние на практика представляваме и техните интереси и техния глас в българската икономика. Новите членове на КРИБ от ноември 2014 досега по линия на браншовите и регионалните структури са над 1200. 

Второ – към днешна дата приходите на КРИБ надхвърлят 1.5 млн. лв., а отделно приходите на дъщерното ни дружество КРИБ ЕООД възлизат на 1.14 млн.лв., така че общата цифра надхвърля 2.64 млн.лв.

Трето – проведохме 17 срещи на членовете на КРИБ с правителството по браншове и по различни тематични области с участието винаги на премиера Бойко Борисов и на ключовите ресорни министри. Тези срещи, във всяка една от които в зависимост от темите участваха между 100 и 200 представители на фирмите, членуващи в КРИБ, бяха в следните сектори: енергетика, околна среда, регионално развитие, туризъм, здравеопазване, земеделие. На тези срещи ние чувахме директно гласа на нашите членове по сектори и съответно отправяхме нашите искания към правителството. На срещите на КРИБ с правителството бяха поканени всички членове на КРИБ (на някои от срещите даже по двама представители на компания – член), с право да задават въпроси на представителите на правителството както по време на събитието, така и в писмен вид. Всички тези срещи бяха без такса участие не само за членовете на КРИБ, но и за всички поканени участници в тях. Всички тези срещи бяха финансирани от спонсори с положителен финансов ефект за КРИБ.

КРИБ беше основен организатор на три национални кампании в този период, две от които продължават и в момента. Първата е кампанията „Да! На българската икономика”, чиято цел е да се набележат конкретни мерки и управленски решения за растеж и стабилност на българската индустрия, да се подкрепи качественото и иновативно родно производство, както и да се подпомогне експорта с намирането на нови пазари. В тази национална кампания досега бяха проведени седем срещи – две в София, и пет в страната – в Панагюрище, Стара Загора, Кюстендил, Габрово и Бургас

Втората кампания, в която КРИБ е основен организатор, е „Деветте пътя към еврофондовете”, чиято цел е бизнесът да работи по-ефективно за усвояване на средствата по деветте европрограми от новия програмен период. Досега бяха проведени пет събития в тази кампания.

Третата кампания, която осъществихме заедно с КНСБ, е „Бизнес на светло”, чиято цел е противодействие на сивата икономика. В тази насока се проведоха четири срещи както в София, така и във Варна и Бургас. Кампанията за борбата със сивата икономика беше категорично подкрепена от почти всички сектори на икономиката, които членуват в КРИБ, чрез браншовите организации, които ги представляват (строителство, добив на инертни материали, транспорт, туризъм) или например Националната лозаро-винарска камара (казаните с ракия). И трите кампании бяха и са отразени от всички медии без изключение.

Четвърто – създаден бе напълно функциониращ Арбитражен съд към КРИБ. За първи път беше проведен Пролетния бал на Конфедерацията. Получихме права за издаване на сертификати за произход.

Пето – пенсионната реформа е успешна вследствие на дълги преговори с вицепремиера Калфин и други ресорни министри – бяха запазени старите нива на осигурителните вноски, които обаче бе планирано да бъдат увеличени, и беше намерено устойчиво решение на възникналия проблем с недостиг в бюджета на НОИ.

Представям на Вашето внимание благодарствени писма от много организации, на които постоянно помагаме. Неотдавна имах среща и с американски партньори от ранга на Кока-кола, Девин, а също така и Нестле, Монделийз и други, по проблеми, които други организации на бизнеса не могат да им решат. Излишно е да споменавам, че Президентът на Германо-българската индустриално-търговска камара г-н Тим Курт е член на Управителния съвет на КРИБ, също така член на нашия УС в момента е и неговият предшественик г-н Ролман и всичко това ни прави дори по своему организационно свързани.

Особено добри са контактите ни с Конфиндустрия като през последните месеци имахме много активен обмен на визити на високо ниво. Те и сега са тук, заедно с нас. Сред нас са също така представителите на нашите членове Италианската търговска камара в България и Българо-китайската търговско-промишлена камара, както и получихме специални писма от Британско-българската бизнес асоциация и от Френско-българската търговска и индустриална камара. Моля да ги поздравим с нашите аплодисменти!

При анкета, която проведохме сред нашите членове през пролетта, 92.7 на сто от отговорилите са на мнение, че КРИБ е най-демократично управляваната бизнес организация. 90 на сто смятат,  че КРИБ се позиционира успешно като политически и финансово независима организация.

И накрая, новата инициатива на КРИБ, която нарекохме “Академия Икономика”, и в която ще се акумулират средства от част от приходите от годишните пролетни балове на КРИБ, както и от други наши публични инициативи. От тези средства, след конкурс и консултации с фирмите-членове на КРИБ, съгласно детайлно разработени и прозрачни процедури, ще се отпускат стипендии на студенти за стаж при работодатели, членове на Конфедерацията. Основен принцип отново ще бъде пазарният, като половината от стипендията ще се изплаща от „Академия Икономика”, а другата половина – от работодателя. Убедени сме, че по този начин ще заздравим връзката бизнес – образование и даже ще я напълним с ново съдържание. Варвам, че тази инициатива също ще се радва на Вашата подкрепа. Както знаете, първият договор за отпускане на две стипендии от името на „Академия Икономика“ вече е подписан. Горди сме, че това става възможно с подкрепата на член на УС на КРИБ, а именно Пощенска банка, представлявана от г-жа Петя Димитрова, която ще осигури стажуването на двама студенти в структурите на банката.

Благодаря Ви за вниманието!