28.04.2016

Бизнесът и БАН заедно ще правят центровете за върхови постижения

КРИБ и Институтите към БАН заедно искат да участват в изграждането на центровете за върхови постижения и центровете по компетентност. Това стана ясно по време на среща на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев със зам.-министъра на образованието и науката Красимир Киряков и с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Центровете ще бъдат правени по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бизнесът се надява да работи заедно с научните работници по проектите, за да има реална полза от тях. Институтите и работодателите могат да изграждат консорциуми и заедно да кандидатстват. Единствено трябва да бъде изчистена формата на сътрудничество между тях, за да не попаднат в обхвата на нерегламентирана държавна помощ. Предстои формата на сътрудничество да бъде изчистена на 15 май 2016 г., когато зам.-министър Киряков свиква първия обществен консултативен съвет по Оперативната програма. На него ще се решават различни казуса, а членове ще бъдат представители на университети, на научните институти, на работодателските организации и на националното представителство на студентските съвети.