17.09.2018

Екатерина Захариева: Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага бизнеса

„В мое лице българският бизнес има пълно разбиране. Със сигурност има какво да се подобрява в работата на администрацията и съм убедена, че обратната връзка с вас е много важна, за да видим къде грешим и какво трябва да подобрим. Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага родния бизнес“. Това заяви вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева на дискусия на тема -„Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС – социална и икономическа сигурност“, организирана съвместно с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Във форума се включиха над 40 представители на браншови организации и фирми от различни сектори. Изпълнителният председател на Българската стопанска камера (БСК) и ротационен председател на АОБР Радосвет Радев, който откри дискусията, благодари на министър Захариева за участието й в този дебат.

„Сега, след края на Българското председателство трябва да използваме направените изводи и анализи, както и натрупания опит, за да получим ясна перспектива какво още да направим и да допринесем за бъдещето на България във всички сфери“, заяви Захариева пред аудиторията. Първият ни дипломат подчерта, че най-големият положителен ефект от Председателството е, че е България е успяла да покаже едно изключително високо ниво на амбиция и възможности, каквито не е демонстрирала за 11-те години членство в ЕС. „Трябва да използваме по най-добрия начин тази амбиция, натрупания капацитет през последните шест месеца в администрацията, бизнеса, социалните партньори и имиджа, който изградихме, за да продължим положителния тренд за България“, отбеляза още Екатерина Захариева.

Представителите на българските работодатели бяха единни в положителната си оценка за приключилото Председателство, особено за постиганото по отношение на Западните Балкани, с което България е рестартирала един процес, започнал преди много години. Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Евгений Иванов подчерта ключовото значение на Софийската среща на върха и Декларацията от форума, като изтъкна, че с общи усилия „Процесът от София“ трябва да се превърне в понятие.

Външният министър подчерта, че безспорно Председателството ще бъде запомнено с това, че е успяло да постави темата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани изключително високо в дневния ред на ЕС. По думите на Захариева България стои много добре в съседния ни регион и е важно администрацията да работи заедно с бизнеса, за да бъде оползотворен съществуващият потенциал в областта на инвестициите и привличането на човешки ресурс от страните от Западните Балкани.

Вицепремиерът постави специален акцент и върху необходимостта от рестартиране на отношенията в икономическата сфера и възстановяване на позициите на българския бизнес в регионите на Африка, Близкия изток и Азия. Като добра стъпка в тази посока тя посочи организирането на съвместни бизнес форуми както на ниво ЕС и страни от тези региони, така и двустранни формати. „С моя колега от Мароко, с когото се срещнах миналата седмица, се разбрахме, че при предстоящата визита на българския премиер в делегацията  ще бъдат включени и представители на българския бизнес“, сподели Екатерина Захариева.

Пред бизнеса външният ни министър представи постигнатото до момента по отношение на членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Шенген и ERMII. „Интересът на България е да бъде в най-интегрираното ядро на ЕС“, каза Захариева и благодари на  работодателските организации за подкрепата и активната им роля в този процес.

„Бизнесът беше един от тези, които ни насочиха към членството в ОИСР и определихте това като приоритет“, заяви първият ни дипломат и отбеляза, че през последната година се работи изключително активно за получаване на покана за започване на преговори за присъединяване към Организацията. Изграден е ефективен координационен  механизъм за работа с ОИСР, одобрен е план за действие за 2018 г. и е определен съответният бюджет за това, обясни външният министър.

В изказването си председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подчерта, че приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от дългосрочния национален икономически интерес. Във връзка с проблема за недостига на човешки ресурс за някои области на българския бизнес той постави пред вицепремиера Захариева и въпроса за двустранните спогодби за регулиране на трудовата миграция.

Първият ни дипломат информира, че се работи активно по тази тема. Предстои обнародване на двустранното споразумение с Молдова, за да влезе то в сила. Очаква се скоро да бъде финализирано и споразумението с Армения. От българска страна на Украйна е изпратен проект на споразумение, по което се очаква отговор.

Пред участниците министър Захариева подчерта, че се работи и за улесняване на административните процедури, свързани с издаването на дългосрочни визи за работа на  сезонни работници от други страни. Към момента е в ход съгласувателна процедура относно промени в съответната наредба, които са свързани с  намаляването на сроковете за издаване на виза от 35 работни на 15 календарни дни.

Съобщението е от сайта на Министерство на външните работи от 17.09.2018